englishenglish russianrussian home page
add to bookmark
send message


O'zbekiston Fanlar akademiyasi Kimyo va polimer fizikasi institutining laboratoriyalari

    Kengaytirilgan polimer sintez laboratoriyasi (SPP);
    Kimyo va polimerlar fizikasining nazariy asoslari laboratoriyasi (TOHPP);
    Fizik-fizikaviy tekshirish usullari laboratoriyasi (FFHMI);
    Nanostrued kompozit polimer materiallari laboratoriyasi (NKPM);
    Sellyuloza va uning hosilalarining kimyosi va texnologiyasi laboratoriyasi


Institut ilmiy faoliyati yo'nalishi:
- nanokimyo, nanofizika, yuqori molekulyar birikmalarning nanotexnologiyasi sohasidagi tadqiqotlarni rivojlantirish va chuqurlashtirish;
- tabiiy va sintetik polimerlarni, nanokompozit materiallarni fundamental va amaliy tadqiqotlar;
- polimer asosida uchinchi avlodning muqobil energiya manbalarini yaratish;
- ichki polimer preparatlari va materiallari iqtisodiyoti tarmoqlarini yaratish va joriy etish.

Institutning ilmiy tadqiqot yo'nalishlari:
- tabiiy va sintetik polimerlarni, nanokompozit materiallarni fundamental va amaliy tadqiqotlar;
- fiziologik jihatdan faol sintetik va tabiiy polimerlarni va ularning teriblarini tibbiyot, veterinariya va qishloq xo'jaligi uchun sintez qilish va o'rganish;
polimerlarni kimyoviy modifikatsiyalashning kinetikasi va mexanizmlarini o'rganish;
O'zbekiston Respublikasi xalq xo'jaligining turli tarmoqlari ehtiyojlarini qondirish maqsadida nanokompozit polimerik materiallar sohasida chuqur tadqiqotlar olib borish.
- polimer asosida uchinchi avlodning muqobil energiya manbalarini yaratish;
- sintetik va tabiiy polimerlarni, shu jumladan nanopolimerlarni sintez qilish va qayta ishlash uchun yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va mavjud texnologiyalarni takomillashtirish.


copyright 2017 © polchemphys.uzenglishenglish russianrussian