englishenglish russianrussian home page
add to bookmark
send message

ЎзФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти ?ошидаги ДК 015.24.01 сонли Бирлашган махсус кенгаши кимё ва техника фанларига оид тайёрланган кандидатлик ва докторлик диссертация ишларини кўриб чи?иш учун ?уйидаги мутахассисликлар бўйича ?абул ?илади:

- 02.00.06 - "Ю?ори молекуляр бирикмалар кимёси";

- 05.21.03 - "Ё?очни кимёвий ?айта ишлаш ?урилмалари ва технологиялари; Ё?оч кимёси";

шунингдек техника фанлари бўйича кандидатлик ишлари ?уйидаги мутахассислик бўйича ?абул этилади:

- 01.04.19 - " Полимерлар физикаси ".

 
copyright 2007 © polchemphys.uzenglishenglish russianrussian